Disclaimer

Deze website is gemaakt op verzoek van Tartan Tweed. Tartan Tweed is ook eigenaar van de website. De website is met zorg samengesteld, het is echter niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van gewijzigde inzichten of andere ontwikkelingen moet worden herzien of aangevuld. Tartan Tweed kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van  informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. De website-bezoeker kan desgewenst telkens aanvullend deskundig advies bij Tartan Tweed in winnen. Tartan Tweed streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Tartan Tweed zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Tartan Tweed. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Tartan Tweed wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.